Ať víte, jak pomoci…

Ať víte, jak pomoci…

Jak na první pomoc

Tady je náš šikovný přehled toho nejdůležitějšího.
Pokud ho chcete mít u sebe, můžete si ho stáhnout jako PDF a vytisknout. Můžete ho tak dát svým blízkým.

Uštknutí

Na výletě můžete i Vy narazit na zmiji obecnou. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že by zmije zaútočila?

 • Uklidníme uštknutého a zajistíme jeho absolutní tělesný klid.
 • Vydezinfikujeme místo kousnutí a sterilně ho přikryjeme.
 • Uštknutou končetinu obvážeme elastickým obinadlem. Končetinu se pokusíme znehybnit a chladit.
 • Voláme záchrannou službu nebo uštknutého dopravíme k lékaři.
 • Ránu nemačkáme, nerozřezáváme, nevypalujeme ani nevysáváme, končetinu nezaškrcujeme!

Krvácení z nosu

Klučičí rvačka, pád z kola nebo roztržka v putyce. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že se z nosu valí krev?

 • Postiženého posadíme s hlavou v hlubokém předklonu. Stlačíme nosní křídla, případně necháme krev volně vytékat.
 • Je možné chladit kořen nosu či zátylek mokrým obkladem nebo můžeme vložit pod jazyk led.
 • Neustane-li krvácení do 30 minut, vyhledáme lékařskou pomoc.

Popálení a opaření

Stane se to raz dva – při přípravě kávy nebo večeře, nebo třeba u táboráku. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě popálení?

 • Zamezíme dalšímu působení tepla. Případné příškvarky (části oděvu) neodtrháváme!
 • Popálená místa chladíme nejlépe tekoucí vodou. Pozor ale na podchlazení!
 • Popáleniny vyššího stupně lze sterilně překrýt a vydezinfikovat.
 • V případě rozsáhlejších popálenin voláme záchrannou službu.

Bodnutí hmyzem

V přírodě se daří nejen nám, ale i hmyzu. Víte ale, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že hmyz svým žihadlem nebo kusadlem zaútočí?

 • Pokud žihadlo zůstalo v kůži, vyjmeme ho.
 • Místo vpichu ošetříme a vydezinfikujeme.
 • Místo bodnutí chladíme – v případě bodnutí do úst podáme kostku ledu či zmrzlinu.
 • Bodnutí vosou neutralizujeme octem, cibulí nebo citronem.
 • Bodnutí včelou neutralizujeme mýdlovým roztokem nebo jedlou sodou.
 • V případě rozsáhlého otoku a zarudnutí anebo při celkových obtížích (nevolnost, zvracení, rychlá srdeční akce) či podezření na alergii voláme záchrannou službu.

Úraz hlavy

Pád z prolézačky, ze stromu nebo z kola, a úraz hlavy je tu. Víte, jaké jsou při zranění hlavy zásady první pomoci?

 • Zkontrolujeme základní životní funkce a zjistíme vzniklá poranění.
 • Postiženého při vědomí uložíme do polohy na zádech, v bezvědomí do stabilizované polohy na boku.
 • V případě vážnějších poranění či bezvědomí přivoláme záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.

 • Provizorně ošetříme zjištěná povrchová zranění – ránu vydezinfikujeme a eventuelně přiložíme obvaz.

Zlomenina

Sporty a výlety si můžeme užívat po celý rok. Víte ale, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že se stane úraz, který končí zlomeninou?

 • V případě otevřené zlomeniny ošetříme okolí rány dezinfekčním přípravkem a sterilně zakryjeme – postižený je ohrožen vstupem infekce!
 • Znehybníme končetinu v této poloze nad i pod zlomeninou, v případě otevřené zlomeniny s končetinou nehýbeme.
 • Není-li zlomenina otevřená, chladíme ji nepřímo přes látku.
 • Přivoláme záchrannou službu nebo dopravíme zraněného k lékaři k chirurgickému ošetření.

Pokousání psem

Obzvlášť děti se často ženou k pejskům za plotem i na vodítku s touhou pohladit si je. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že pes zareaguje kousnutím?

 • Ránu důkladně vydezinfikujeme.
 • Kontaktujeme majitele a zjistíme, zda byl pes očkován proti vzteklině.
 • Vyhledáme nanejvýš do 6 hodin lékařské ošetření rány, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech.

Autonehoda

S autonehodami se bohužel můžeme setkat poměrně často. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že vidíte autonehodu?

 • Zjistíme rozsah nehody a počet zraněných. Ihned voláme záchrannou službu.
 • Se zraněnými při vědomí nehýbeme.
 • Zraněné v bezvědomí položíme do vodorovné polohy, při zástavě dechu zahájíme resuscitaci (nepřímou srdeční masáž).
 • Krvácející rány zakryjeme obvazem, při silném krvácení nad ránou zaškrtíme.
 • Nesmíme ale zapomenout ani na vlastní bezpečí: použijeme rukavice z autolékárničky, reflexní vestu a před nehodu umístíme výstražný trojúhelník.

Klíště

Z procházky v lese si s sebou můžete domů přinést i nezvaného hosta. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že jste narazili na přisáté klíště?

 • Klíště co nejdříve odstraníme vykýváním pinzetou.
 • Místo přisátí důkladně vydezinfikujeme.
 • V případě, že nebylo klíště odstraněno zcela, vyhledáme při nejbližší příležitosti chirurgickou ambulanci k jeho odstranění.
 • Zpozorujeme-li v následujících dnech zarudnutí s bledým středem, bolest a svědění v místě přisátí, případně bolesti hlavy, kloubů, nevolnost nebo horečku, vyhledáme lékaře.

Mdloby a bezvědomí

V přehřátých prostorách lze poměrně snadno upadnout do bez- vědomí. Víte, jak se provádí první pomoc u člověka v mdlobách?

 • Zkontrolujeme stav vědomí a dýchání.
 • Pokud postižený nereaguje, dýchá jinak než normálně, případně nedýchá, ihned zahájíme resuscitaci.
 • Pokud postižený dýchá normálně, položíme jej na pevnou podložku do stabilizované polohy, jemným tlakem dvěma prsty zespod brady zakloníme hlavu.
 • Pozor! Hlavu nepodkládáme! Dýchací cesty musí zůstat volně průchodné.
 • Pokud nejsou jasné známky traumatu, zvedneme postiženému dolní končetiny.
 • Pokud postižený v bezvědomí dýchá normálně, uložíme jej do stabilizované polohy a přivoláme záchrannou službu. Záchrannou službu zavoláme i v případě, že po návratu vědomí přetrvává zmatenost nebo jiné obtíže.

Nyní už víte, jak správně provést první pomoc.
Jednou se to může hodit. Ať už pomůžete svým blízkým, nebo cizímu člověku na ulici.

Jak na první pomoc

Tady je náš šikovný přehled toho nejdůležitějšího.
Pokud ho chcete mít u sebe, můžete si ho stáhnout jako PDF a vytisknout. Můžete ho tak dát svým blízkým.

Uštknutí

Na výletě můžete i Vy narazit na zmiji obecnou. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že by zmije zaútočila?

 • Uklidníme uštknutého a zajistíme jeho absolutní tělesný klid.
 • Vydezinfikujeme místo kousnutí a sterilně ho přikryjeme.
 • Uštknutou končetinu obvážeme elastickým obinadlem. Končetinu se pokusíme znehybnit a chladit.
 • Voláme záchrannou službu nebo uštknutého dopravíme k lékaři.
 • Ránu nemačkáme, nerozřezáváme, nevypalujeme ani nevysáváme, končetinu nezaškrcujeme!

Krvácení z nosu

Klučičí rvačka, pád z kola nebo roztržka v putyce. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že se z nosu valí krev?

 • Postiženého posadíme s hlavou v hlubokém předklonu. Stlačíme nosní křídla, případně necháme krev volně vytékat.
 • Je možné chladit kořen nosu či zátylek mokrým obkladem nebo můžeme vložit pod jazyk led.
 • Neustane-li krvácení do 30 minut, vyhledáme lékařskou pomoc.

Popálení a opaření

Stane se to raz dva – při přípravě kávy nebo večeře, nebo třeba u táboráku. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě popálení?

 • Zamezíme dalšímu působení tepla. Případné příškvarky (části oděvu) neodtrháváme!
 • Popálená místa chladíme nejlépe tekoucí vodou. Pozor ale na podchlazení!
 • Popáleniny vyššího stupně lze sterilně překrýt a vydezinfikovat.
 • V případě rozsáhlejších popálenin voláme záchrannou službu.

Bodnutí hmyzem

V přírodě se daří nejen nám, ale i hmyzu. Víte ale, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že hmyz svým žihadlem nebo kusadlem zaútočí?

 • Pokud žihadlo zůstalo v kůži, vyjmeme ho.
 • Místo vpichu ošetříme a vydezinfikujeme.
 • Místo bodnutí chladíme – v případě bodnutí do úst podáme kostku ledu či zmrzlinu.
 • Bodnutí vosou neutralizujeme octem, cibulí nebo citronem.
 • Bodnutí včelou neutralizujeme mýdlovým roztokem nebo jedlou sodou.
 • V případě rozsáhlého otoku a zarudnutí anebo při celkových obtížích (nevolnost, zvracení, rychlá srdeční akce) či podezření na alergii voláme záchrannou službu.

Zlomenina

Sporty a výlety si můžeme užívat po celý rok. Víte ale, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že se stane úraz, který končí zlomeninou?

 • V případě otevřené zlomeniny ošetříme okolí rány dezinfekčním přípravkem a sterilně zakryjeme – postižený je ohrožen vstupem infekce!
 • Znehybníme končetinu v této poloze nad i pod zlomeninou, v případě otevřené zlomeniny s končetinou nehýbeme.
 • Není-li zlomenina otevřená, chladíme ji nepřímo přes látku.
 • Přivoláme záchrannou službu nebo dopravíme zraněného k lékaři k chirurgickému ošetření.

Autonehoda

S autonehodami se bohužel můžeme setkat poměrně často. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že vidíte autonehodu?

 • Zjistíme rozsah nehody a počet zraněných. Ihned voláme záchrannou službu.
 • Se zraněnými při vědomí nehýbeme.
 • Zraněné v bezvědomí položíme do vodorovné polohy, při zástavě dechu zahájíme resuscitaci (nepřímou srdeční masáž).
 • Krvácející rány zakryjeme obvazem, při silném krvácení nad ránou zaškrtíme.
 • Nesmíme ale zapomenout ani na vlastní bezpečí: použijeme rukavice z autolékárničky, reflexní vestu a před nehodu umístíme výstražný trojúhelník.

Pokousání psem

Obzvlášť děti se často ženou k pejskům za plotem i na vodítku s touhou pohladit si je. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že pes zareaguje kousnutím?

 • Ránu důkladně vydezinfikujeme.
 • Kontaktujeme majitele a zjistíme, zda byl pes očkován proti vzteklině.
 • Vyhledáme nanejvýš do 6 hodin lékařské ošetření rány, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech.

Úraz hlavy

Pád z prolézačky, ze stromu nebo z kola, a úraz hlavy je tu. Víte, jaké jsou při zranění hlavy zásady první pomoci?

 • Zkontrolujeme základní životní funkce a zjistíme vzniklá poranění.
 • Postiženého při vědomí uložíme do polohy na zádech, v bezvědomí do stabilizované polohy na boku.
 • V případě vážnějších poranění či bezvědomí přivoláme záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.

 • Provizorně ošetříme zjištěná povrchová zranění – ránu vydezinfikujeme a eventuelně přiložíme obvaz.

Klíště

Z procházky v lese si s sebou můžete domů přinést i nezvaného hosta. Víte, jaké jsou zásady první pomoci v případě, že jste narazili na přisáté klíště?

 • Klíště co nejdříve odstraníme vykýváním pinzetou.
 • Místo přisátí důkladně vydezinfikujeme.
 • V případě, že nebylo klíště odstraněno zcela, vyhledáme při nejbližší příležitosti chirurgickou ambulanci k jeho odstranění.
 • Zpozorujeme-li v následujících dnech zarudnutí s bledým středem, bolest a svědění v místě přisátí, případně bolesti hlavy, kloubů, nevolnost nebo horečku, vyhledáme lékaře.

Mdloby a bezvědomí

V přehřátých prostorách lze poměrně snadno upadnout do bez- vědomí. Víte, jak se provádí první pomoc u člověka v mdlobách?

 • Zkontrolujeme stav vědomí a dýchání.
 • Pokud postižený nereaguje, dýchá jinak než normálně, případně nedýchá, ihned zahájíme resuscitaci.
 • Pokud postižený dýchá normálně, položíme jej na pevnou podložku do stabilizované polohy, jemným tlakem dvěma prsty zespod brady zakloníme hlavu.
 • Pozor! Hlavu nepodkládáme! Dýchací cesty musí zůstat volně průchodné.
 • Pokud nejsou jasné známky traumatu, zvedneme postiženému dolní končetiny.
 • Pokud postižený v bezvědomí dýchá normálně, uložíme jej do stabilizované polohy a přivoláme záchrannou službu. Záchrannou službu zavoláme i v případě, že po návratu vědomí přetrvává zmatenost nebo jiné obtíže.

Nyní už víte, jak správně provést první pomoc. Jednou se to může hodit. Ať už pomůžete svým blízkým, nebo cizímu člověku na ulici.