Betadine® blog

Chraňte své zdraví i při práci

Květen 2021

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok a Betadine®, 100 mg/g mast jsou léky k zevnímu použití. Obsahují povidonum iodinatum.

Během pracovního nasazení se o své zdraví musíme starat dvojnásob. Některá povolání svá specifická pravidla přímo striktně vyžadují, zatímco u jiných stačí dodržet jen ta základní. Pojďme tedy nahlédnout do zákulisí našich pracovních oborů a připomeňme si, jak si své zdraví hýčkat i při práci.  

 

Bezpečnost práce můžeme v nadneseném slova smyslu chápat i jako způsob, jak se výsledku svého úsilí zcela jistě ve zdraví dožít. Věříme, že právě vy se v základech bezpečnosti práce orientujete s přehledem, nikdy ale není na škodu si své know how zopakovat.

 

Víte, že…

… BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je upravována více než 110 právními předpisy?

 

 

Co je vlastně OOPP?

OOPP je zkratka pro osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou to ochranné pomůcky, které jsou nezbytné k výkonu takových povolání, kde vzniká riziko poškození zdraví během pracovního procesu, zároveň ale zaměstnance nesmí při práci omezovat. Které to jsou?

Pracovní rukavice

Pokud pracujete především rukama, jsou to právě rukavice, které tvoří ochrannou bariéru mezi vámi a případným poraněním či zasažením rukou nevhodnými látkami. Pracovní rukavice jsou nejčastějším doplňkem ve všech oblastech povolání – ve zdravotnictví, při řemeslných pracích, v chemických laboratořích, na zahradě i v kuchyni.

Ochranné brýle

sváříte, vrtáte nebo jste ve styku s chemikáliemi? Ochrana zraku zde hraje velmi důležitou roli. Dlouhodobé působení v rizikovém prostředí může zrak nenávratně poškodit, proto je užívání ochranných brýlí nezbytným požadavkem pro výkon práce. Možná byste si řekli, že bohatě stačí použít ty dioptrické či proti slunci, ale během práce používejte rozhodně kvalitní certifikované ochranné brýle, které splňují českou normu ČSN EN 166.

Víte, že…

… existují i speciální dioptrické ochranné brýle, které díky svým vlastnostem zajistí korekci zraku během práce?

 

 

Respirátor a obličejový štít

předmět, který jsme znali jen vzdáleně nebo ze specifických pracovišť, je dnes běžnou součástí našeho života. Jsou ale povolání, kde respirátor hraje velmi důležitou roli i mimo pandemickou situaci. V pracovních podmínkách, kde hrozí, že by se chemikálie, prach nebo agresivní bakterie například během čištění odpadů mohly dostat do dýchacího ústrojí, je nutné použít respirátor. Kromě zdravotnictví a chemických laboratoří jsou respirátory vhodným ochranným prostředkem také při výmalbě pokojů a vlastně při všech činnostech, kde existuje riziko, že se člověk nadýchá nebezpečných látek a hrozilo by tak poškození sliznic.

Lékárnička na prvním místě

Ať už pracujete ve vnitřních prostorách nebo venku, lékárnička by měla být takřka všude s vámi. V místě výkonu práce je nezbytné ji umístit na viditelné místo a pravidelně kontrolovat její obsah. Ona taková tableta proti bolesti s prošlým datem exspirace dokáže napáchat spoustu nepříjemností. Pravidelně tak zdravotnický materiál kontrolujte a dle potřeby je vyměňujte a doplňujte.

Lékárnička musí být umístěna vždy na dobře dostupném místě. Povinné označení pro lékárničku na pracovišti se v posledních letech změnilo – aktuální označení je bílý kříž vložený do zeleného pole. Sympatická kombinace barev, co říkáte?

Co se obsahu a množství týče, vše závisí především na počtu zaměstnanců, ale i druhu výkonu práce. Nikdy by v ní ale neměla chybět dezinfekce, obvazy a náplasti, a léky na bolest a horečku. Jemné škrábnutí či říznutí, kdy je zapotřebí ranku vydezinfikovat je i v kancelářském prostředí nepočítaně.

Co by v každém typu lékárničky nemělo chybět jsme psali v jednom z předchozích článků – tak si to pro jistotu připomeňte.

 

Když už se zranění přihodí

Pracovněprávní vztahy však nejsou jediným prostorem, kde se můžeme poranit. Veškeré venkovní i vnitřní aktivity a zejména zahradní práce či kutilství, které si získávají velkou oblibu právě s příchodem teplých dní, nesou také určité riziko poranění.

Známe to asi všichni. Chceme jen zastřihnout větve u stromu, jenom natřeme ty dveře, nebo se pochlapíme a konečně se pustíme do broušení dřeva či jiných materiálů. Ochranné pomůcky zvesela necháme doma, protože „to budu mít za chvilku hotové“ nebo „to jsou jenom drobnosti“, a pak se kolikrát nestačíme divit. Ač se při drobných opravách, zahradničení i při jiných kutilských aktivitách s drobným poraněním tak trošku počítá, nikdy není na škodu se preventivně chránit. Co ale dělat, když už se nehoda stala?

 


 

Zachovat klid

Základním předpokladem pro zvládnutí jakékoli stresové situace je co možná nejvíce si zachovat klidnou mysl a koncentrovat se v daný okamžik na jeho správné vyhodnocení.

Správné zhodnocení situace, a následné ošetření postiženého místa

Jakékoli poranění je nutné správně vyhodnotit a následně bezodkladně ošetřit. V případě potřeby, kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc, neotálet. Pokaždé je však potřeba poraněné místo nejprve očistit a pečlivě vydezinfikovat. Dle rozsahu poranění zvažte návštěvu lékaře.

Kvůli bolesti, momentu překvapení, krvácení i stresu je někdy náročné postižené místo dobře ošetřit a důkladně vydezinfikovat. Díky žlutohnědému zbarvení dezinfekce Betadine ale vždycky poznáte, kde byla dezinfekce aplikovaná.

 

Jak správně ošetřit drobné poranění?

Takové poranění nejprve opláchněte čistou vodou a následně na ránu nebo postiženou kůži aplikujte 1–3 ml dezinfekce Betadine (dávka závisí na rozsahu poranění / postižení) a opatrně rozetřete – pokud možno sterilně – s přesahem na zdravou kůži alespoň 1,5 cm. Poté (opět pokud možno sterilně) překryjte obvazem nebo náplastí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok a Betadine®, 100 mg/g mast jsou léky k zevnímu použití. Obsahují povidonum iodinatum.