Betadine® blog

Darování krve

Červen 2021

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok a Betadine®, 100 mg/g mast jsou léky k zevnímu použití. Obsahují povidonum iodinatum.

Dárcovství krve je v dnešní době čím dál více skloňováno. Stále však kolem darování krve vzniká spousty mýtů, a jak už to tak bývá, jsou naprosto neopodstatněné. Kdo vlastně může darovat krev? Co to obnáší? A proč je to tak důležité? Čtěte dál a poznejte sílu, která vám proudí v žilách.

 

V historii byly prvotní transfuze velmi rizikové ať už z důvodu špatné hygieny nebo nedostatku informací o tomto tehdy neprobádaném poli působnosti. Velký pokrok však zajistil biolog Karl Landwteiner, který zjistil, že nedílnou součástí každé transfuze je správné určení krevní skupiny a Rh faktoru. Nyní je darování krve pro zdravého člověka zcela bezpečné.

 

Krevní skupiny

Víme, že krevní skupiny se děli do čtyř skupin. Jsou to A, B, AB a 0. Určitě víte, jak důležité je znát svou krevní skupinu a mít ji ideálně napsanou např. u kartičky pojišťovny pro případ, že by byla nutná okamžitá krevní transfuze. Nesmíme však zapomínat ani na Rh faktor. Platí tedy, že plusové či minusové znaménko u vaší krevní skupiny je stejně důležité jako skupina sama. Pacient tak s Rh- nesmí dostat krev s Rh+. Opačně to však neplatí. Lidé s Rh+ mohou dostat krev minusovou i plusovou.

 

Víte, že…

… v České republice je nejrozšířenější krevní skupinou A+ a má ji asi 40 % českých občanů?

 

Darování krevní plazmy

Pokud chcete darovat krevní plazmu, tak ta se z vaší odebrané krve vyjme způsobem, který nazýváme plazmaferéza. Je to proces, kdy se plazma oddělí od dalších buněčných elementů krve a ta se vám zpět vrátí do těla. Darujete tak vzácné živiny, které jsou obsažené pouze v plazmě. Ta se využívá k výrobě léčiv, které bez ní prakticky nejdou vyrobit. Jedná se například o léčivé přípravky určené pro pacienty, kteří ztratili svou přirozenou imunitu či pro hemofiliky. Ne nadarmo se tak někdy krevní plazmě přezdívá „Dar života“.

Víte, že…

… se doposud vědcům nepodařilo vyrobit jinou látku, která by byla schopna krev nahradit?

  

Jak často lze krev darovat?

Aniž bychom se chtěli pouštět do témat rovnoprávnosti pohlaví, určité rozdíly v darování krve jsou. Tělo muže i ženy se už na první pohled liší, a proto i intervaly dárců se různí dle pohlaví.

Ženy: interval 4 měsíce

Muži: interval 3 měsíce

Minimální interval musí být skutečně nejméně 10 týdnů. Pro celkové zdraví dárců se však upřednostňují intervaly delší, aby se tělo mohlo dostatečně zregenerovat.

 

Víte, že…

… během svého života každý člověk dostane v průměru 14× lék vyrobený z krve?

 

 

Pravda, nebo lež?

Krev je životodárná tekutina, a proto je důležité, aby byla zdravá. Zvláště pak na tu darovanou jsou kladeny opravdu velké nároky. Jak všichni víme, je to právě krev, která může přenést onemocnění jako je HIV, žloutenka typu B i C nebo i třeba toxoplazmóza. Nemusíte však propadat panice, každý dárce krve je vyšetřen a samotná krev pak prochází takovými procesy, které zajistí, že se k pacientovi dostane jen čistá krev, která mu skutečně pomůže. Právě tyto obavy ale dávají prostor vzniku mýtů a polopravd. Pojďme se tedy podívat na tři nejčastější:

 

Mýtus č. 1 – Darovaná krev bude v těle chybět

Tento mýtus se může zdát na první pohled logický. Nemusíte se však bát. Zdravé tělo (a to by mělo být každé, které daruje svou krev) je schopno si svůj momentální úbytek krve velmi rychle vyrobit znovu. Darováním krve tak fungování těla absolutně neohrozíte.

 

Mýtus č. 2 – Být dárcem je velice bolestivé

Nebudeme si tu hrát na to, že se při odběru budete cítit jako ve wellness hotelu. Ovšem o palčivé bolesti tu nemůže být řeč. Jedná se o podobný pocit jako u běžného náběru krve. Samotný odběr trvá 7–10 minut, takže i určitý momentální diskomfort se dá zvládnout.

 

Mýtus č. 3 – Kvůli kouření nemohu být dárcem

I když musíme konstatovat, že kouření je opravdu velký problém pro naše zdraví, zároveň je nutné podotknout, že ani takový nešvar, jakým kouření je, nestojí v cestě k darování krve. Jediné, co by kuřák měl dodržet, je tří hodinová cigaretová pauza před odběrem. Cigarety totiž obsahují škodlivé látky, které automaticky přechází rovnou do krve a při darování jsou tak nežádoucí.

 

Covidová krev

 Prodělali jste Covid? Nenechávejte ležet svou krev ladem a darujte ji! Darovaná krev v souvislosti s koronavirovou epidemií nabyla dalšího rozměru. Právě ti dárci, kteří už mají za sebou onemocnění Covid mohou poskytnout krev obohacenou o protilátky, které jsou v dnešní době tolik potřeba. Dokáží pomoci člověku, který se momentálně potýká s těžším průběhem nemoci a právě třeba ta vaše darovaná krev mu zachrání život!

A kdy je vhodné „covidovou krev“ darovat? Odborníci se shodují, že 14 dní po ukončení nemoci, kdy máte negativní PCR test, je ta nejlepší doba, kdy se o svou krev podělit.

 

Pokrevní bratrství

Kdo by neznal přísahu Vinnetoua a Old Shatterhanda, kdy si oba udělali malý řez, který pak k sobě navzájem stlačili, a propojením krví se symbolicky stali bratry. Právě touto přísahou pak mnoho dětí stvrzovalo vzájemnou věrnost a sounáležitost.

Přestože i dnes se občas symbolická pokrevní přátelství stvrzují, my tento způsob stvrzení nedoporučujeme. Kromě symbolického slibu a z něj plynoucího dobrého pocitu může tento obřad přinést i nepříjemné důsledky, jako je infekce. Ta může vzniknout jako následek samotného řezu, ale i při styku otevřených ran. Kdyby tak Vinnetou s Old Shatterhandem měli dezinfekci Betadine… ?

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok a Betadine®, 100 mg/g mast jsou léky k zevnímu použití. Obsahují povidonum iodinatum.